• I na další školní rok připravujeme plavání pro děti a tenis.

• Nové dětské kroužky - plavání, tenis, yoga, zumba...

• Hlídání dětí a různé aktivity pro děti již od 18 měsíců.

• Angličtina pro nejmenší je součástí našich každodenních aktivit.

přihláška

hlídání dítěte

odpovíme maximálně do 24 hodin

registrace

dítěte do školičky

odpovíme maximálně do 24 hodin


Provozní řád dětského studia Šeberáček

Údaje o zařízení

Název sdružení k 1. 9. 2009:
Dětské studio Šeberáček, okres Praha
Adresa dětského studia šeberáček:
Vlasty Hilské 372, Praha – Šeberov, 149 00
Telefon: +420 725 101 570
IČ: 246 60 639
Členové sdružení: Martina Honzíková a Tereza Teryngelová
Email: info@seberacek.eu
Kapacita: 10 dětí
Provozní doba: 8.00 - 18: 00 hodin

Režimové požadavky

Režim dne je stanoven, učitelka je povinna ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V dětském studiu Šeberáček je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Nástup dětí

Nástup dětí dle potřeb rodičů od od 8.00 hodin. je závislý na zvoleném bloku, po předchozí domluvě (i telefonické) je možné sjednat jinou dobu příchodu a odchodu, ale vždy tak, aby příchod/odchod dítěte nenarušil program ostatních dětí ve studiu.

Po příchodu dítěte jej zapíše rodič do návštěvní knihy a napíše dobu předpokládaného vyzvednutí z dětského studia. Při pobytu dítěte ve studiu Šeberáček přebírají pracovníci studia za dítě zodpovědnost. V návštěvní knize musí být jasně vyznačena doba pobytu dítěte v zařízení a zákonní zástupci, či jiné pověřené osoby (písemně - uvedeno v přihlášce do studia), které dítě / děti po skončení docházky vyzvedávají. Ihned po odchodu ze zařízení přebírají tito zástupci za dítě zodpovědnost.

Rodiče jsou zodpovědni za to, že přivádějí dítě do studia zdravé.

Při podezření na onemocnění, nebo při vypuknutí nemoci v zařízení přivolají pracovníci studia zákonné zástupce, kteří dítě dopraví k lékaři (bez nároku na vrácení kurzovného). V případě úrazu dítěte se o zdravotní péči dítěte postarají pracovníci studia a poté neprodleně celou záležitost oznámí rodičům. Děti jsou povinni mít potrvzení od dětského lekáře, že mají povinné očkování ze zákona.

Doporučení rodičům

Rodičům se doporučuje aby vzali dítěti náhradní oblečení a také vhodné oblečení na zahradu, v případě mladších dětí, které ještě neumění samostatně chodit na záchod či nočník doporučujeme vzít i náhradní přebalovací jednorázové pleny.

Jednotlivé předplacené bloky

Jednotlivé předplacené bloky lze telefonicky omluvit nejpozději 24 hodin před plánovanou docházkou na tel: 725 101 570. Každá započatá hodina mimo objednaný blok je zpoplatněna .

Úhrada za pobyt

je stanovená dle rozvrhu a řádu, který je k dispozici na nástěnce a na intrentových stránkách www.seberacek.eu.

Omluvené bloky lze nahrazovat v měsíci, ve kterém byly uhrazeny a v měsíci po něm bezprostředně následujícím. Kurzovné zahrnuje pitný režim. Obědy a svačinky se hradí zvlášť. Svačinky lze mít i vlastní. Po dohodě je možné ohřát dítěti oběd přinesený z domova. Pokud bude dítě zůstávat přes oběd, dostane vždy najíst. V případě, že oběd nebyl objednán, doplatí rodiče stravné při vyzvednutí dítěte.

Spontánní hry

Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den spontánní hry, prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru a se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi, vyházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity

  • denně zdravotně zaměřené cvičení /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační/ a pohybové hry
  • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
  • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

Pobyt venku je minimálně dvě hodiny denně (dle počasí) dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu -10 stupňů, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku

Co nejvíce využíváme přilehlou zahradu, občas vycházky.

Způsob využití pobytu venku

Spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Odpočinek, spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky.

Stravování

  • svačiny vlastní nebo připravená na místě dle hygienických norem HACCP á 10,- Kč se podávají v době od 9.00 – 9.30 hod., odpoledne 14.00 – 14.30 hod. Svačiny i nápoje vydává učitelka.
  • obědy se je vydávají v souladu s hygienickými normami á 80,- Kč
  • 12.00 - 12.30, jídlo je dováženo firmou Bionela, která poskytuje a garantuje servis pro předškolní děti. Při obědě používají děti dle možností příbory, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti.

Pitný režim

Děti mají připravené pitíčka dle jejich potřeb. Učitelka vede děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

Regulace tepla

  • pravidelné větrání místností
  • pracovnice sleduje vytápění místnosti pomocí digitálního termostatu
  • dostatečný pobyt venku
  • kontrola vhodného oblečení dětí ve studiu i mimo

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace. Vnitřní řád dětského studia Šeberáček nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Proč si vybrat nás?

Kvalitní BIO strava

Pro děti již od 18 měsíců

Angličtina pro nejmenší každý den

Dětské oslavy na míru

Rodinné prostředí se zahradou

Nově vybavené prostory plné hraček

Program pro maminky a rodiče s dětmi

Provozní doba

Hlídání dětí od 7.30 do 18.00 hodin.

Po předchozí dohodě možnost hlídání po 18.00 hodině a o víkendech.

Kontakt

Facebook ikona Dětské studio Šeberáček
Vlasty Hilské 372, Šeberov, Praha 4
tel.: +420 725 101 570
info(zavináč)seberacek(tečka)eu
www.seberacek.eu